Az ideális murva ár

Valószínűleg megesett már velünk, hogy egy családi ház udvarában sétálgatva hallottuk a talpunk alatt a súlyunk miatt egymáson morzsolódó kavicsok őrlően halk sikolyát. Ennek a sírásnak a hangját meghatározza a talpunk alatt jajveszékelő kavicsos őrlemény minőségének egyik jelzője, a murva ár. A murva ár természetesen meghatározó az általa lefedett útszakaszok minőségét illetően.

A murva ár képzése

Hogy a murva szállítás éppen megfelelő-e a számunkra, az bizony több dolognak a függvénye. A murva ár szintjét követő fázisok egyértelműen meghatározzák a végcélt. Visszafejtve megállapíthatjuk, hogy a murva ár születése is a bányák csilléi, vagyis kisvasúti kocsik és kőfejtő gépek folyamatos munkájának gyümölcs. Na jó, a murva ár sokat köszönhet a természetnek is, ami tényező nem lebecsülendő. De elmondhatjuk, hogy a murva ár végül is a föld alatt fogan és a bányában cseperedik. Az ár későbbi alakulásának leglényegesebb fázisa tulajdonképpen az, hogy honnan származik maga a murva, ez az apró kőtörmelék, vagy hegyesebb kavicshalom. Ezek lelőhelye nagyon maghatározó a később forgalomba kerülő murva ár részeire. Ehelyütt meg kell jegyezni, hogy a kőfejtők végtermékei eléggé széles mérettartományt ölelnek fel a kisebb, apró kavicsoktól egészen a nagyméretű kőtömbökig. A murva ár szempontjából a kisebb méretű mészkőből és dolomitból keletkezett darabok a számottevők. A murva ár fizetéskor történő kiegyenlítése után a kezünkbe, vagy a talicskánkba egy világos, tiszta többnyire fehéres színnel rendelkező kőtörmeléket kapunk, melyek darabja egyenként közel azonos méretűek – persze többnyire. Az ár szempontjából fontos tényező még az áru mérete és a színe is. A murva árának szintjét még befolyásolhatja, ha tartalmaz kisméretű kavicsokat, melyek sárgás színűek, de előfordulnak szürke színű társaik is.

murva ár

Az átlagos méret a murva ár fényében

A murva ára a fent felsoroltak figyelembe vétele után egyértelműen nem csak a kőfejtés helyének függvénye. Piaci sajátosság, ezért ismeretes, hogy az ár kellően alacsony szintre megy le, ha magától a bányától rendelünk. Ez esetben a murva ár tetejébe nem pakolódnak egyéb járulékos költségek, feleslegesen drágítva meg a murva ár számunkra ideális szintjét. Kézenfekvő döntésnek tűnik. Elmondhatjuk tehát, hogy a murva ár is akkor a legjobb, ha tulajdonságaiba a kavicshoz hasonlatos, tehát kicsi és nem bonyolult, vagyis meglehetősen egyszerű. A murva ár tekintetében előfordulnak darabok a pár milliméteres átlagos mérettől az ötven mm-es óriáskavicsokig, többféle méretosztályra történő tagolódás szerint.

A murva ár alakulása az eladói láncon keresztül

Fentiek után érthetővé válhatott, hogy a murva ár az említett okok miatt több szempont szerint osztályozódik, tehát a murva ár tulajdonképpen szín és méret alapján tagozódik. Az ár méret szerinti differenciálódásának oka, hogy a vizsgált mennyiség mindig egy átlagos érték körül ingadozik, vagyis szór egy bizonyos mérettartományban. A murva ár így felölel nagyobb, húsz-ötven milliméteres darabokat, melyeket nyilván kiterjedtebb ipari felhasználás során útfeltöltésekre rendelnek, de tolódik a murva ára, ha az egyel kisebb osztályú, nagyjából öttől húsz milliméterig terjedő szakaszt rendelik be, amelyet előszeretettel alkalmaznak díszítési céllal, vagy térkövezések során is. A murva ár másik véglete a legkisebb átlagos szemcseméretű csoport, az öt milliméter alattiak, nagyjából kettő milliméteres méretátlagig terjedően.

Az ár a felsorolt tartományokon, méretcsoportokon belül tehát igen széles sávban szórhat, hiszen a murva ár kiírásán szembe ötlik majd az említett színcsoportok és méretkülönbségek természetes tükröződése.